Psychologická a fyzioterapeutická praxe Dvůr Králové

Vítejte na mých stránkách.

Jmenuji se Daniela Šrámková, věnuji se psychoterapii, psychologickému poradenství pro dospělé a děti, párovému a rodinnému poradenství, fyzioterapii a koučinku.  

Pří psychoterapeutické práci využívám poznatky a techniky více terapeutických směrů, především logoterapie a existenciální analýzy rakouského neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla, Rogersova na osobu zaměřeného přístupu a Gestalt terapie. Při práci s klientem kladu důraz na respektování individuality klienta, jeho životní situace a psychického a fyzického rozpoložení.
 

Vedle psychologického vzdělání mám vysokoškolské vzdělání ve fyzioterapii ​na Univerzitě Karlově. Na klienta pohlížím komplexně, dokáži snáze rozeznat souvislosti mezi psychickými a tělesnými obtížemi klienta a na základě toho zvolit optimální způsob terapie. Při fyzioterapii vyšetřím pohybový aparát, určím fyzioterapeutickou diagnózu a pravděpodobné příčiny obtíží. Na základě vyšetření vám navrhnu fyzioterapeutický plán zahrnující způsob terapie prováděný mnou jako fyzioterapeutem přímo v ordinaci, kombinovaný s doporučeními k vykonávání specifických aktivit z Vaší strany v období mezi terapiemi, které přispějí k maximálnímu efektu terapie.    

Klientům se zájmem o vlastní sebepoznání, rozvoj vlastního potenciálu a motivací k smysluplnému a tvořivému utváření jeho života nabízím koučink a pracovní a kariérové poradenství. Prostřednictvím koučinku si klienti realizují své cíle, otevírají možnosti, jak plně rozvinout vlastní potenciál a dosáhnout met, které si vytyčili a které doposud mohli považovat za nedosažitelné. Pracovní a kariérové poradenství zahrnuje poradenství při změně povolání, řešení pracovních problémů, zefektivnění komunikace v týmu. S pomocí profesní diagnostiky, si můžete ověřit správnost Vaší profesní orientace. Ukáže Vám, v čem jste vůči populaci nadprůměrní či výrazně vynikáte či naopak poukáže na oblasti, ve kterých pro Vás bude náročnější v populaci uspět.

Objednávat se můžete v jakýkoli pracovní den mezi 8-20.hodinou. Nepotřebujete žádné předchozí doporučení lékaře nebo jiné instituce. Péče je hrazena v hotovosti. Zachovávám maximální diskrétnost klienta.

Co lze řešit

 • Sebepoznávání, rozvoj osobnosti a vlastního potenciálu.
 • Podpora v tíživé životní či traumatické situaci (nemoc či úmrtí blízkého člověka, rozvod, rozchod, sexuální zneužití, šikana, nehoda, živelné pohromy).
 • Partnerské a manželské problémy.
 • Řešení existenciálních otázek.
 • Podpora ve specifické etapě života (dospívání, těhotenství,  rodičovství, "krize středního věku", klimakterium, seniorský věk).
 • Nesnáze v mezilidských vztazích.
 • Stres, vyčerpání, nezvladatelné emoce.
 • Nespokojenost nebo selhávání ve vztazích
 • Nespavost, psychosomatické potíže.
 • Nízká sebedůvěra.
 • Deprese, psychické rozlady, úzkost a strach.
 • Ztráta životní či profesní motivace, hledání smyslu života.
 • Závislosti - závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na hraní.
 • Psychologické poradenství týkající se dětí, výchovy a rodinných vztahů.
 • Psychoterapeutické vedení dětí.
 • Bolesti zad a krční páteře
 • Bolesti hlavy
 • Svalové dysbalance
 • Skoliózy, vadné držení těla
 • Diastáza
 • Stavy po úrazech a operacích (operace kolene, páteře, atd.)
 • Výhřezy meziobratlových plotének
 • Neurologická onemocnění (stav po CMP, roztroušená skleróza,…)
 • Poruchy funkce pánevního dna – bolestivá menstruace, funkční ženská sterilita, inkontinence

 

 

 

 

 

 

 

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50 minut a probíhá v bezpečném a klidném prostředí terapeutické pracovny. V případě potřeby (př. ztížená mobilita či imobilita klienta) je možné se dohodnout na setkání v místě bydliště klienta.

Pro klienty z Jaroměře je možné terapeutické setkání uskutečnit v prostorách v Jaroměři.

Počet setkání se odvíjí od charakteru věci, se kterou klient přichází, její akutnosti  a výsledků společné práce. Orientačně to bývá od 3 setkání v případě krizové intervence, do 10 setkání v případě krátkodobé terapie a koučinku, nad 10 setkání u dlouhodobé terapie a systemického koučinku (práce na osobní změně).

Psychoterapie Dvůr Králové

Psychoterapie Dvůr Králové